ŠKOLA FOTOGRAFIJE

Fotografija je postala dio sveopće tehnološke i digitalne suvremenosti. U tom nema ništa loše. Naprotiv, sama tehnologija olakšala je rad fotografskim autorima. Uz taj olakšani rad nova tehnologija stvara lažno uvjerenje da baš svi mogu biti dobri autori, zato što ona na jednostavan način i bez posebne obuke nudi tehnički skoro savršenu sliku. Fotografija je i nešto više od tih prozaičnih tehničkih mogućnosti. Ovo su osnovne ili inicijalne vodilje za moju školu fotografije i radionicu Camera obscura. S radionicom Camera obscura relativiziram tehniku i tehnologiju i apostrofiram medij fotografije, bavim se na najizvorniji način strukturom fotografske slike. Polaznike škole postupno vodim kroz proces  stvaranja i nastajanja fotografije – bavim se suštinskim a ne formalnim okvirom fotografije.

O predavanjima i prijavama za jedan od modula možeš više saznati ovdje

Bookmark the permalink.

Comments are closed.