STARI ZANATI, UMJETNIČKI OBRTI, NAPUŠTENI INDUSTRIJSKI OBJEKTI I RADNI OBIČAJI U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI

Rijeka, 16. 11. 2019. 

STARI ZANATI, UMJETNIČKI OBRTI, NAPUŠTENI INDUSTRIJSKI OBJEKTI I RADNI OBIČAJI  U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI

U okvirima projekta REFREsh (br.CE1013) koji je sufinanciran iz programa INTERREG CENTRAL EUROPE sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj organizira se međunarodna izložba autora iz pet zemalja (Njemačka, Italija, Mađarska, Slovenija i Hrvatska) koja će tijekom prve polovice 2020.-e biti postavljena na pet lokacija, te izdan elektronski katalog. Projekt razvija modele revitalizacije objekata industrijske baštine na ruralnim područjima tako što osmišljava i provodi njihovo stavljanje u funkciju razvoja kulturnih i kreativnih scena.

Sveopćom evolucijom mijenja se sve od rada – pomagala u radu, a time i radni običaji. Tehnološkim napretkom neka zanimanja izumiru ili u većem dijelu mijenjaju svoj prvotni oblik. Rad se kao najplemenitija ljudska kategorija  u ovim vremenima različito poima,  vrednuje, stoga je i  jedan od ciljeva ovoga projekta da autori putem medija fotografije, odnosno  kroz istraživanje svoga najbližeg okruženja ujedno i spoznaju vrijednost svih oblika rada. Ako je koje zanimanje, zanat, umjetnički obrt nestao, „ugašen“, negdje je ostao radni prostor,  inventar, alat, pomagalo toga zanimanja i to je onda predmet fotografiranja. Ovoj temi svakako ravnopravno treba pridodati i zanatske ili industrijske napuštene objekte koji imaju arhitektonsku, povijesnu, kulturološku važnost, a itekako su fotografski interesantni.

Ovaj se projekt realizira  na više razina. Istražujući povijest obrtničkog ili industrijskog rada u svojoj sredini,  ustvari potvrđujemo identitetsku važnost svoga kraja, a time i dijelom definiramo i vlastito nasljeđe kao dio identiteta.  Također i  svojom angažiranošću projekt može pokrenuti i druge akcije koje  mogu biti društveno korisne. 

Borislav Božić, prof.

Prijavnica se preuzima ovdje:

Opća pravila:

 1. Sudionik natječaja prijavljuje isključivo svoje fotografije i  preuzima odgovornost  za autentičnost  i sadržaj prijavljenih fotografija. 
 2. Obrada fotografije u programima za uređivanje fotografije dopuštena je do mjere koja ne narušava i ne mijenja osnovni smisao snimljenoga sadržaja.  
 3. Autorsko pravo: autor daje suglasnost organizatoru natječaja da bez naknade može objavljivati prijavljene fotografije uz jasan potpis autora, a u svrhu promocije izložbe.
 4. Autor treba navesti mjesto i godinu nastanka fotografije. Navođenjem mjesta i godine snimanja, dajemo ozbiljnost i dostojanstvo našoj struci u proučavanju fotografskoga stvaralaštva, a i svim drugim stručnjacima u proučavanju teme ovoga natječaja.
 5. Organizator će koristiti odabrane fotografije s izložbe za poticanje i unapređivanje fotografskoga stvaralaštva.
 6. Neke od izabranih fotografija bit će tiskane na promotivnom materijalu izložbe, npr. na pozivnici za otvorenje izložbe i pratećih manifestacija, na plakatu ili na informaciji za novinare. Svi spomenuti oblici objava su nekomercijalne vrijednosti i jedina im je svrha promocija izložbe i autora. Svaki autor čije fotografije budu korištene ili reproducirane u katalogu ili nekoj drugoj publikaciji,   bit će o tome  obaviješten, dobit će primjerak tih publikacija u elektronskom obliku na adresu koja je navedena u prijavnici. Moralna autorska prava, u smislu ispravnog potpisivanja autora na tiskanim djelima, bit će u potpunosti poštovana.
 7. Izabrane i nagrađene fotografije bit će reproducirane u katalogu, bez plaćanja naknade autorima. 

Natječaj:

Tema natječaja: Stari zanati, umjetnički obrti, napušteni industrijski objekti i radni običaji

Broj fotografija i način prijave:

Autor na natječaj može prijaviti najviše šest /6/ fotografija u JPG formatu i duže strane ne veće od 4000 pixela i rezolucije 300 dpi.

Tehnika:

Nema ograničenja;  fotografije mogu biti crno-bijele /CB/, monokromatske /M/ ili u boji /B/.

Participacija:

Za sudjelovanje na ovom natječaju ne plaća se participacija.

Slanje fotografija:

Fotografije zajedno s prijavnicom šalju se na e-adresu: skolafotografijerijeka@gmail.com

Nepotpune prijave organizator neće uvažiti.

Rok prijave:

Zadnji dan prijave je 18. 12.  2019.

Nagrade:

Organizator će osigurati i dodijeliti tri nagrade i tri pohvale

Izložba:

Izložba će biti postavljena  u pet država u razdoblju siječanj-lipanj 2020.:

 • Kuća čuvara brane, Lokve
 • Castello di Godego, Italija
 • Piran, Slovenija
 • Komlo, Mađarska
 • Freiberg, Njemačka

Katalog:

Organizator će izdati katalog u digitalnom formatu i dostaviti ga  svim sudionicima  natječaja na e-adresu navedenu u prijavnici.

Popunjavanjem  prijavnice i slanjem fotografija autor prihvaća opća pravila i uvjete natječaja.

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.