PREGLED PORTFOLIA

Fotografiranje je proces, a fotografija ili fotografska slika je rezultat tog procesa. Dobra fotografija u konačnici ovisi o senzibilitetu autora, o suvislom korištenju tehnike i drugih pomagala u svrhu realizacije ideje, o razumijevanju svjetla i svakako o mentoru ili onom koji autora vodi kroz proces, ili onom koji analizira i procjenjuje te savjetuje autora. Dobar komentar i kompetentna analiza autoru će više vrijediti nego tisuće “škljocanja” bez jasnoga idejnog uporišta.

Na pregled portfolia mogu se prijaviti svi autori putem prijavnice na kojoj naznačuju nekoliko termina koji im odgovaraju. Autor za pregled portfolia treba donijeti dvadeset printanih fotografija najmanjeg formata 20 x 30 cm, a može i veći format. Prije pregleda portfolia autor treba na ovaj e-mail skolafotografijerijeka@gmail.com poslati  iste fotografije koje će donijeti u printanom obliku. Fotografije koje se šalju e-mailom trebaju biti smanjene, naviše 1024 px po dužoj strani i u .jpg formatu. Autori se za susret s mentorom trebaju pripremiti tako da što jasnije prezentiraju svoj rad. Time će mentor imati cjelovitiji uvid u stvaralaštvo kandidata te mu dati što objektivniji kritički osvrt.

Prijavnicu za pregled portfolia preuzmi  ovdje

Borislav Božić, ciklus Teatar 17 aBorislav Božić u metro stanici u Budimpešti s lokalnim beskućnicima (5)Borislav Božić je beskućnik_2013. (6) Iz ciklusa Ja i Grad

 

 

 

 

 

Comments are closed.