KREATIVNA FOTOGRAFIJA

Kako uopće prepoznati i tumačiti kreativnu fotografiju? Danas kud god se okrenete čitate ili gledate “Izložba umjetničke fotografije”, a da to što se izlaže i imenuje umjetničkom fotografijom nema veze s umjetnošću a često ni s fotografijom. Zašto sam tako grub i okrutan u definiranju većine izložbi? Zato što su mnogi autori koji se propinju da se zovu umjetnicima svoj rad uglavnom podredili tehničkim mogućnostima fotoaparata i nekontroliranim egzibicijama u programima za obradu fotografija.

Danas se toliko fotografira i produkcija fotografija je nemjerljiva. Naravno, ne fotografira se sve sa željom da bude umjetničko, ali i one koje se s tim motivom rade vrlo često nisu to. Cjeloživotnim bavljenjem umjetničkom praksom i pedagoškim radom veoma suvereno tumačim i analiziram fotografsku sliku. Autori koji se žele prijaviti na radionicu kreativne fotografije moraju imati osnovna znanja o fotoaparatu i njegovim funkcionalnim dijelovima /završen osnovni tečaj/.

Ovdje preuzmi prijavnicu

Comments are closed.