RADIONICA SMENOGRAFIJE

Zašto Smenografija? Već svi zanate za globalnu popularnost lomografije.  Lomografija je izvedenica od naziva ruske tvornice fotoopreme Lomo. Naime, ovako priča ide.  Grupa austrijskih studenata bila je u Rusiji i htjeli su se fotografirati za uspomenu, a nisu imali fotoaparat. Otišli su u najbližu trgovinu i kupili jeftine plastične aparate tvornice Lomo. Napravili su fotografije koje su imale niz „loših“ rezultata. Uglavnom su to bili slabašni objektivi, a kućišta od plastike koja je čak imala i oštećenja pa je svjetlo moglo nekontrolirano ulaziti.  Ti su mladi ljudi bili oduševljeni tim i takvim fotografijama  i iz toga su izveli cijeli  pokret pod imenom Lomografija, a u Beču je osnovana i tvrtka koja reklamira i prodaje  Lomo aparate.

SMENA  je najrasprostranjeniji fotoaparat tvornice Lomo koji je pravljen od 1953. do 1991. godine u petnaestak različitih modela.  Njime se potpuno rukuje manualno –  od premotavanja filma, namještanja elemenata eksponiranja, izoštravanja te natezanje zatvarača. Dakle,  sve je u rukama fotografa. Snima se na lajka filmu. Mnogima amaterima ovo je bio prvi aparat i njime su pravili svoje prve fotografije.

Smenografija,  naziv same radionice,  je svojevrsna moja mala posveta ovomu jednostavnom, a legendarnom aparatu i isključivo je to fotografiranje aparatom Smena. Ako nemaju svoju Smenu, polaznici radionice moći će je zadužiti u radionici. Tu prolaze cijeli postupak upoznavanja svih funkcionalnih elemenata fotoaparata koji su važni za fotografiranje. Ova su znanja univerzalna i  primjenjiva i u digitalnom režimu rada. Nakon upoznavanja fotoaparata polaznici dobivaju crno-bijeli film i u pratnji voditelja odlaze na fotografiranje. Sami biraju motive, a voditelj im pomaže u tome  kako koristiti elemente fotografiranja na analognom aparatu. Kada svi polaznici snime film,  onda ga u laboratoriju kemijski obrađuju,  tj. razvijaju. Korak po korak polaznici usvajaju postupak  razvijanja filma. Nakon što se  film razvije i osuši radi se kontakt kopija na kojoj se analizira svaka pojedina snimka. Poslije analize se u laboratoriju rade povećanja i polaznici se postupno uvode kako izraditi analogne crno-bijele fotografije.  Slijedi sušenje fotografija  te analiza cjelokupnoga rada.

Potrošni materijal, film, fotopapir, kemikalije osiguran je za sve polaznike.

Ovaj ciklus radionice potpuno je besplatan i namijenjen je mladima, a održava se vikendom. 
Zbog individualnog pristupa u radu može sudjelovati najviše šeist polaznika. Radionica se
popunjava po principu prvenstva prijave. Točan datum dogovorit će se s prijavljenim polaznicima.
Bookmark the permalink.

Comments are closed.